Information

XCStorm is collecting news from cross-country skiing sites all over the world.

Details for 'Libanon på kanten av stu...'

Aftenposten
Link: https://www.aftenposten.no/konomi/i/g75b...
Source: Aftenposten (Added 2020-07-13 03:07)
Clicks: 9

Dela på Facebook Facebook

Description

Libanon trenger akutt hjelp på flerfoldige milliarder dollar, men forhandlingene med Det internasjonaIe pengefondet (IMF) har kjørt seg fullstendig fast.

Read story