Information

XCStorm is collecting news from cross-country skiing sites all over the world.

Details for 'Ski Power och startplatse...'

Erik Wickström
Link: https://erikwickstrom.se/2020/07/08/ski-...
Source: Erik Wickström (Added 2020-07-08 05:07)
Clicks: 56

Dela på Facebook Facebook

Description

Nästa vecka uppmärksammar Racefox, som jag har ett samarbete med, deras värde ”Ski Power”. Det är attacken (accelerationen i bålen neråt före stavarna träffar marken) gånger frekvensen. Det var visat sig korrelera med prestationsförmåga. Bilderna visar två tillfällen då jag … <a... />

Read story