Information

XCStorm is collecting news from cross-country skiing sites all over the world.

Details for 'Høyesterett avgjør terr...'

Aftenposten
Link: https://www.aftenposten.no/norge/i/kJ77v...
Source: Aftenposten (Added 2020-06-03 04:06)
Clicks: 7

Dela på Facebook Facebook

Description

Høyesterett avgjør om Norge kan dømme en statsløs palestiner for handlinger han skal ha begått før han kom til Norge, eller om dette strider mot folkeretten.

Read story