Information

XCStorm is collecting news from cross-country skiing sites all over the world.

Details for '72 kilometer stakning - r...'

Adam Steen
Link: http://www.adamsteen.se/2020/04/72-kilom...
Source: Adam Steen (Added 2020-04-30 11:04)
Clicks: 44

Dela på Facebook Facebook

DescriptionÅrets längsta tur är just lagd till handlingarna - 4,08,47 timmar, 72,17<... />

Read story