Information

XCStorm is collecting news from cross-country skiing sites all over the world.

Details for 'Racefox-värden och pulsv...'

Erik Wickström
Link: https://erikwickstrom.se/2020/01/18/race...
Source: Erik Wickström (Added 2020-01-18 18:01)
Clicks: 49

Dela på Facebook Facebook

Description

Idag har Racefox, som jag har ett samarbete med, en ”Ski Power Day”. De uppmuntrar användare att dela sin ski power. Det är attacken (acceleration neråt precis före stavarna träffar underlaget) gånger frekvensen, vilket säger en hel del om prestationsförmågan …

Read story