Information

XCStorm is collecting news from cross-country skiing sites all over the world.

Details for '5000 m SkiErg på 18.03 m...'

Erik Wickström
Link: https://erikwickstrom.se/2019/09/01/5000...
Source: Erik Wickström (Added 2019-09-01 08:09)
Clicks: 45

Dela på Facebook Facebook

Description

I löpning testar sig många på 3000 meter. I roddmaskin är 2000 meter det vanligaste. När jag började köra stakmaskin 2010 fanns ingen standard, så jag började dra 5000 meter och har sedan dess kommunicerat det i en rad olika …

Read story