Information

XCStorm is collecting news from cross-country skiing sites all over the world.

Details for 'Träningsdag Wickström C...'

Erik Wickström
Link: https://erikwickstrom.se/2019/05/22/tran...
Source: Erik Wickström (Added 2019-05-22 17:05)
Clicks: 27

Dela på Facebook Facebook

Description

View this post on Instagram När jag är i sammanhang där jag inte känner folk och får svara på frågan vad jag arbetar med får jag ofta kommentarerna: ”Det måste vara fantastiskt att få jobba med sin hobby” och ”Har …

Read story