Information

XCStorm is collecting news from cross-country skiing sites all over the world.

Details for 'SAS kan få tvangsmulkt f...'

Aftenposten
Link: https://www.aftenposten.no/okonomi/i/rLj...
Source: Aftenposten (Added 2018-08-16 06:08)
Clicks: 15

Dela på Facebook Facebook

Description

SAS Norge vil få dagbøter på 150.000 kroner dersom de ikke forbedrer tilgjengeligheten på egne nettsider innen ti dager.

Read story