Information

XCStorm is collecting news from cross-country skiing sites all over the world.

Details for 'Pappa på Tour de Ski'

Erik Wickström
Link: https://erikwickstrom.se/2018/01/08/papp...
Source: Erik Wickström (Added 2018-01-08 04:01)
Clicks: 93

Dela på Facebook Facebook

Description

Min far är en matematisk lagd 70-åring. Han är professor i brandteknik och jobbade större delen av sitt yrkesverksamma liv på SP i Borås (som nu heter Rise). Nu är han gästprofessor i Luleå samt gör lite egna projekt. Totalt …

Read story